Om rasen.

Petit Basset Griffon Vendeen

Liten      Låg till marken      Strävhårig      Område i Frankrike

 

Rasbeskrivning.

 

URSPRUNGSLAND/HEMLAND: Frankrike

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Drivande hund.

 

BAKGRUND/ÄNDAMÅL:

Rasen kan beskrivas som en odåga utomhus och en ängel hemma. Den är en hängiven jägare som bör fostras med fast hand redan i unga år. Den är perfekt lämpad för jakt på begränsade områden. Rasen är specialiserad på kanin, men kan jaga vilket villebråd som helst. Petit Basset Griffon Vendéen hade länge samma standard som Grand Basset Griffon Vendéen med mankhöjden

34-38 cm som enda särskiljande drag. Det var inte så lyckat eftersom de hade halvkrokiga ben och därtill var tunga som Grand Basset Griffon Vendéen. Abel Dezamy upprättade en särskild standard för ”petit”. För att beskriva rasen citerar vi Paul Daubigné:” Det är inte bara en liten Grand utan också en liten basset förminskad i alla sina proportioner och massa utom naturligtvis vad gäller det jaktglada temperamentet”.

 

Kommentar:

Rasen används främst som rådjurshund. Bemärk att enligt nuvarande drevprovsregler i Sverige är kanin ej tillåtet drevdjur för rasen Petit Basset Griffon Vendeen.

 

HELHETSINTRYCK:

Rasen skall vara något liten, livlig och robust med aningen långsträckt kropp och stolt buren svans. Pälsen skall vara sträv och lång, dock inte överdrivet lång. 

Huvudet skall vara uttrycksfullt med väl inåtvridna, inte för långa öron, vilka skall ha lång päls och vara ansatta under ögonhöjd.

 

Kommentar:

Det är av vikt att hunden ger ett visst intryck av tyngd och kompakthet, detta får dock inte överdrivas så hunden får ett ”tungt” utseende.

För tunna, högbenta och luftiga hundar är för snabbsprungna.

Än idag ser vi hundar som är för långa, dock  får kroppsformen ej bli kvadratisk.

 Om man jämför helhetsintrycket med kusinen GBGV ska man kunna konstatera att

”Petiten” har de sex ”K”:na; Kortare kropp, Kortare svans, Kortare ben, Kortare huvud,Kortare öron, Kortare päls

 

UPPFÖRANDE/ KARAKTÄR:

Rasen skall besitta stor jaktlust, vara modig och ha förkärlek för snår och buskage.

Den skall vara foglig, men egensinnig och hängiven.

 

HUVUD       

                     

Skallparti: Skallpartiet skall vara lätt välvd och varken särskilt långsträckt eller brett.

Det skall vara väl utmejslat under ögonen och ha ganska markerad nackknöl.

 

Stop: Stopet skall vara markerat.

 

Nostryffel: Nostryffeln skall vara svart, väl utvecklad och framträdande med öppna näsborrar .

Hos de vit- och orangefärgade individerna accepteras brun nostryffel.

 

Nosparti: Nospartiet skall vara betydligt kortare än hos grand basset griffon vendéen men likväl något långsträckt och med tvär avslutning. Nosryggen skall vara rak.

 

Kommentar:

Nospartiet skall ej vara längre än skallen, dvs. avståndet mellan stop och nackknöl.

Ett kraftigt nosparti med välutvecklad underkäke ( haka ) eftersträvas, då vi har en del individer med snipiga nosar och klena underkäkar.

 

Läppar: Läpparna skall vara täckta av tydliga mustascher.

 

Käkar/tänder: Saxbett

  

Kommentar:

Premolarförlust förekommer på rasen och skall noteras i utställningskritiken.

Dock skall avsaknaden av 1-2 tänder ej föranleda prissänkning om hunden i övrigt är av utm. typ.

 

Ögon: Ögonen skall vara ganska stora och mörka utan synlig vita. Uttrycket skall vara intelligent.

Den röda bindhinnan skall inte synas. Ögonbrynen skall växa framåt utan att skymma ögonen.

 

Kommentar:

För ljusa ögon ger ofta ett skarpt och stickande och inte ”vänligt” uttryck.

En del individer har även utstående ögon som också ger ett felaktigt uttryck.

Uttrycket skall spegla en alert och vaken hund full av energi.

 

Öron: Öronen skall vara mjuka, smala och tunna, täckta med lång päls och avslutas något

ovalformat. De skall vara vridna inåt, inte nå riktigt fram till nosspetsen och vara väl ansatta under ögonhöjd.

 

Kommentar:

Se upp med för högt ansatta, tjocka och platta öron, då dessa ger ett främmande uttryck.

Även en del för lågt ansatta öron ,som då ger intryck av ”Grand typ”

 

HALS

Halsen skall vara lång och kraftig med god muskulatur och stolt hållning, grövre vid ansättningen och utan löst halsskinn.

 

KROPP

 

Kommentar:

Rasen skall ha en kompakt kropp med stark rygg. Kompakt får dock inte förväxlas med tung.

 

Rygg:  Ryggen skall vara plan och mycket stram.

 

Kommentar:

Svaga ryggar, som  framförallt syns under rörelse, förekommer.

 

Ländparti: Ländpartiet skall vara muskulöst.

 

Kommentar:

Ländpartiet får ej vara för långt och tunt..

  

Bröstkorg: Bröstkorgen skall vara ganska djup och nå ner till armbågarna. Den skall inte vara för

bred. Revbenen skall vara måttligt välvda.

 

Kommentar:

Se upp med för djupa, liksom för grunda bröstkorgar, då detta ej ger de rätta proportionerna.

 

Svans: Svansen, som inte skall vara särskilt lång, skall vara högt ansatt, ganska tjock vid roten och jämnt avsmalnande. Den skall bäras i sabelform.

 

Kommentar:

Svanshållningen är mycket viktig och visar mycket av hundens karaktär, ” stolt buren ”. Dock får svansen inte hållas överdrivet stolt, ” tippa över ”. Många individer har för långa och tunna svansar.

 

EXTREMITETER

Extremiteterna skall ha ganska kraftig benstomme som dock skall stå i proportion till hundens storlek.

 

Kommentar:

Högställda hundar med tunn benstomme skall observeras, då dessa aldrig kan få den eftersträvade kompakta styrkan.

 

Framställ

 

Kommentar:

Man kan generellt säga att rasen har vissa problem med fronterna.

 

Skulderblad: Skuldrorna skall vara torra, snedställda och ligga väl an mot kroppen..

 

Kommentar:

Problemen i fronterna visar sig som dåliga skulderlägen, liksom dålig vinkling i skuldra och överarm, samt korta överarmar.

 

Underarm: Underarmarna skall vara väl utvecklade.

 

Handlov: Handlovarna skall vara endast lätt markerade.

 

Tassar:  Framtassarna skall inte vara för kraftiga. Tårna skall vara väl slutna. Trampdynorna skall motståndskraftiga och helst väl pigmenterade. Klorna skall vara kraftiga.

 

Kommentar:

Tassarna skall vara starka, tendens till genomtramp får ej visas. Tassarna skall peka framåt.

 

Bakställ

 

Lår: Låren skall vara muskulösa men föga rundade.

 

Has: Hasorna skall vara ganska breda och lätt vinklade. De får aldrig vara helt raka.

 

Kommentar:

Man stävar efter lågt ansatta hasor.

 

Tassar: Baktassar, se framtassar:

 

RÖRELSER:

Rörelserna skall vara mycket lätta och fria.

 

Kommentar:

Petiten skall röra sig lätt och ledigt, dock inte med överdrivet långt steg.

Den skall ge ett intryck av att den kan gå i evigheter, klara av att förflytta sig i skogen och att den är stolt över detta.

 

HUD

Huden skall vara ganska tjock och är ofta marmorerad hos trefärgade individer.

Löst halsskinn får inte finnas

 

PÄLS

Pälsstruktur: Pälsen skall vara sträv, inte för lång, aldrig silkesaktig eller ullig.

 

Kommentar:

Pälskvaliteten är mycket viktig för hundens funktion. Många individer har för mjuk och luftig päls. Det totala intrycket av pälsen skall var sträv och ofriserad, dock ej ovårdad.

 

FÄRG

Vit- och svartfläckig (vit och svart). Svart med tan-teckning. Svart med sobelfärgade tecken. Vit- och fawn-fläckig (vit och orange). Fawn med svart mantel och vita fläckar (trefärgad). Sotig fawn. Fläckig i vitt och sotig sobel. Viltfärgad (hare, varg, grävling eller vildsvin).

 

  

 

STORLEK/VIKT

 

Mankhöjd: 34-38 cm med tolerans på +/- 1 cm

 

Kommentar:

Petiten får ej vara stor, grov och tung. Ej heller så liten och lätt, att den påminner om en  annan ras.

 

FEL:

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.

 

-          För kort huvud.

-          Platt skallparti.

-          Dåligt pigmenterad nostryffel, läppar eller ögonlockskanter.

-          Kort nosparti.

-          Tångbett.

-          Ljusa ögon

-          Högt ansatta öron; långa öron; otillräckligt vridna och veckade öron; avsaknad av päls på öronen.

-          För lång eller kort kropp; oharmonisk helhet.

-          Svag rygg.

-          Brant kors.

-          Snett buren svans.

-          Klen benstomme.

-          Avsaknad av vinklar.

-          Platta tassar.

-          Ej tillräckligt tät päls; tunn päls.

-          Skygghet.

 

Kommentar:

Rasklubben anser att flera av dessa uppräknade fel ej är av den arten, att de var för sig föranleder prissänkning.

Dock bör uppmärksammas; Svag rygg, alltför lång kroppsbyggnad, otillräcklig päls, mjuk päls, över och underbett. Alltför krokiga framben. Dålig tillgänglighet.

 

DISKVALIFICERANDE FEL

-          Otypisk helhet.

-          Över-och underbett.

-          Blå eller fläckiga ögon; olikfärgade ögon.

-          Otillräcklig bröstvolym nertill; revben som är knipta.

-          Svans med knyck.

-          Helt eller delvis krokiga ben.

-          Ullig päls.

-          Enfärgat svart eller enfärgat vit.

-          Betydande pigmentbrist.

-          Storlek som avviker från standarden.

-          Anatomiska missbildningar.

-          Påtaglig rädsla eller aggressivitet.

 

NOTA BENE

Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

 

TESTIKLAR

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen